Vad skall jag välja?   Wave    Compact   Exhibit          Ladda ner "Snabb-guiden" här (engelsk pdf)

Ett nytt tänk på mässan - ger sänkt totalkostnad
Att delta på mässor kan bli en mycket lönsam investering. Eller en kostsam erfarenhet. Anpassa montern i sista sekund. Mässarrangörens ytor är i meter, inte centimeter. Bygg om. Bygg nytt. Med samma komponenter. År efter år. Växer du - lägg då bara till ytterligare sektioner.

Läs mer om ISOwave

Stabilt modulsystem
- med design i fokus

När pop-up väggar och rollups känns ”lika-alla-andra” - granska ISOCompact. Mjuka former. Liten volym. Enkelt montage. LCD skärmar, stabila hyllplan, kreativ belysning. Du kan integrera det i ISOcompact. Det måste inte vara krångligt att sticka ut.

Kommer snart!

   
Framtidens mäss-montersystem växer

EGO har KFC levererat i mer än två år. ISO ökar bredden ytterligare av marknadens mest flexibla modul-system inom mässmonterdesign. Kombinera EGO och ISO och erhåll mässmontrar som syns, engagerar, kommunicerar och stärker image och stöder mässbesökarens och säljarens behov av tydlig kommunikation i montern.

Kommer snart!

Stabila mässdiskar, utan att använda verktyg
Med den patenterade snabbkopplingen kan du bygga mycket stabila diskar, efter egen utformning, utan att använda några verktyg.

Kommer snart!