Vägvisning
Vägvisning inomhus – viktigt för trivsel och säkerhet. Att inte hitta i en lokal är otryggt, otrevligt och osäkert.
Läs mer om vårt koncept för professionell vägvisning i lokaler. För hela vårt sortimentet, gå till www.kfc.se.
Signcode 65x600mm, dubbelsidig hängande visar vägen till skolledningen signcode extern inomhus, 2000mm stolpar med fot Baksidan av Signcode extern 420x1000mm, samt  5st 150x1000mm i fundament. Signcode dubbelsidig stor flaggskylt 600x297mm vägvisar till toaletter på skola. 5st Signcode 65x600mm, väggmonterade med skenor på gipsvägg i ett äldreboende 5st Signcode 65x600mm, väggmonterade med skenor på betongvägg i en skola Signcode A3 monterat inuti hiss för att besökarna skall hitta till våningarna för respektive avdelning. 7st Signcode 65x600mm, väggmonterade med skenor på gipsvägg i ett äldreboende

REFERENSPROJEKT

<-- Se referensprojekt i vänstermenyn.

KFC PRINT AB
- Vårt företag hjälper besökare, personal, hantverkare m fl, att hitta i obekanta lokaler. Vi designar, tillverkar och monterar skräddarsydda vägvisningssystem. System utformade för att uppfylla fyra baskrav:
1. Logiskt sammanlänkad skyltinformation.
2. Utformning enligt standard för vägvisning (wayfinding)
3. Tydlig och enkel avläsning (kontrast, typsnitt, figurmärken).
4. Enkelt uppdatering. "Hus lever" och verksamheten förändras år från år. Aktuell och korrekt navigering krävs från invigningsdag till rivningsdag.

TRYGGHET TRIVSEL
- Korrekt navigering är en förutsättning när inrymning, utrymning, skalskydd, kameror, mm, ska genomföras.
Läs mer www.kfc.se/vagvisning 

Mer info om vägvisning

Video om vägvisning (video)