arkimer - ljudabsorbenter för kontor, klassrum, offentlig miljö
ARKIMER absorberar ljudet och minskar spridning av störande ljud. På så sätts minskas efterklangen i rummet, vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö.( Fler produkter finns på www.kfc.se )
www.kfc.se | 2d multimedia
FramFrame silensi med ljudabsorbent som avdelare på kontoret Två sammankopplade FramFrame med Multi-gångjärn som skärmvägg på kontor Silensi ljudabsorbent mellan stolpar som stora flyttbara mellanväggar på kontor. FramFrame silensi med ljudabsorbent på vägg eller som avdelare mellan arbetsplatser

ARKIMER fristående ljudabsorbenter

- dekorativa avdelare med inbyggd ljudabsorbent

FramFrame ARKIMER med ljudabsorbent som flyttbara avdelare på kontoret. Du kan själv byta budskap i din ARKIMER ljudabsorbent.

Avdela mellan arbetsplatser, eller bygg hela flyttbara väggar för att skapa avskilda "rum i rummet".

Ett nytt fenomen och problem är att många har hörselnedsättning redan som unga. Störande omgivning försämrar hörbarheten kraftigt för många människor.

Ljud kan vara musik... eller bara störande oljud som försvårar ett koncentrerat samtal. KfC utvecklar en ny serie av produkter med inbyggda ljudabsorbenter.

ARKIMER absorberar ljudet och minskar spridning av störande ljud. På så sätts minskas efterklangen i rummet, vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö.