arkimer - ljudabsorbenter för kontor, klassrum, offentlig miljö
ARKIMER absorberar ljudet och minskar spridning av störande ljud. På så sätts minskas efterklangen i rummet, vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö.( Fler produkter finns på www.kfc.se )
Ljudnivå för olika situationer

Mer om buller

- Hörselskador går inte att bota, så se till att skydda dig mot starka ljud!

Buller kan vara farligt. Buller gör dig trött, okoncentrerad och stressad. Buller kan orsaka tinnitus, nedsatt hösel, eller göra dig överkänslig mot ljud. Ju starkare buller, dessto kortare tid behövs för att du ska få en hörselskada.

Några nivåer från bullerreglerna;

80 dB eller mer, ska arbetsgivaren informera dig om riskerna med buller och erbjuda hörselskydd.

85 dB eller mer, ska arbetsgivaren vidta åtgärder, se till att hörselskydd används och erbjuda hörselundersökning.

115 dB är den högsta ljudnivå du får utsättas för under en arbetsdag. Är värdet högre, måste arbetsgivaren vidta åtgärder.