arkimer - ljudabsorbenter för kontor, klassrum, offentlig miljö
ARKIMER absorberar ljudet och minskar spridning av störande ljud. På så sätts minskas efterklangen i rummet, vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö.( Fler produkter finns på www.kfc.se )

Information från Arbetsmiljöverket

- temasida om buller

Vill du fördjupa din kunskap kring buller och vilka regler som gäller på en arbetsplats, så har Arbetsmiljöverket en temasida som ger väldigt god information kring detta. (se länk om Arbetsmiljöverkets temasida om buller)

Där finner du information om regler, ansvar, risker, inspektioner, hur man kan förebygga, etc.

 

Fördjupad information

Arbetsmiljöverkets temasida om buller (url)