arkimer - ljudabsorbenter för kontor, klassrum, offentlig miljö
ARKIMER absorberar ljudet och minskar spridning av störande ljud. På så sätts minskas efterklangen i rummet, vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö.( Fler produkter finns på www.kfc.se )

SVT reportage

- från Vetenskapens värld 2014-04-14


Det finns en länk t. v. där ni kan läsa kort om reportaget.

Länk till reportaget;
SVT reportage (url)

Folk som försöker arbeta i öppna kontorslandskap blir ofta störda. Deras klagomål är inget vi längre kan vifta bort, menar nu en enig forskarkår.

 SVT reportage (url)