arkimer - ljudabsorbenter för kontor, klassrum, offentlig miljö
ARKIMER absorberar ljudet och minskar spridning av störande ljud. På så sätts minskas efterklangen i rummet, vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö.( Fler produkter finns på www.kfc.se )

Att mäta bullernivån

- klapptest eller app i mobiltelefon

Vill du snabbt och enkelt få en indikation på bullernivån i en specifik lokal, så finns det väldigt enkla metoder;

Klapptest *
Att ställa sig mitt i rummet och klappa med händerna, ca 2 klapp per sekund, så hårt du kan. Om du hör en efterklang (eko), så vet du redan nu att du har något att åtgärda.

Gratis-app Buller, från Arbetsmiljöverket *
Vill du få mätetal i en lokal med flera personer under en arbetsdag, så har Arbetsmiljöverket tagit fram en App för att mäta buller i din mobiltelefon. (se länk för att ladda ner decibelmätaren).

* Ingen av dessa metoder är likvärdig med en professionell bullermätning och ger endast ungefärliga värden. Dock har du nu fått en mycket god indikation på om du kan behöva vidta åtgärder mot bullernivån på din arbetsplats.